HOME
BILDKONST
ART
ILLUSTRATION
ILLUSTRATION
FOTOGRAFI
PHOTOGRAPHY
OM MIG
ABOUT ME

INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör och bildkonstnär

FAKTA OM FÅGLAR:
KRÅKFÅGLAR


Grå kråka
Corvus corone cornix

KLICKA FÖR FÅGELMÅLNINGAR!

 

Längd 44-51 cm. Svarta vingar, huvud och stjärt. Solkigt ljugrå rygg och undersida. Spretig svart haklapp på bröstet. Näbb och ben svarta. Könen lika.
Läten: Rullande krax 3-4 ggr "krra krra krra".
Allmän i hela landet och norden, vanlig i odlad bygd.
Sällskaplig men inte lika utpräglad flockfågel som kaja och råka. Övernattar i större antal. Bygger bo av torra kvistar, jord, mossa, rottrådar, hår och ull. Bo i trädkronor, skogsbryn, träddungar och parker. Även klipphyllor ibland. Äggen läggs i mitten av apr-maj och ungarna lämnar boet efter 30 dygn. En årlig kull.
Mestadels stannfågel. Vissa flyttar oktober-november till Danmark och Nordsjöländerna, återkommer i februari-april.
Allsidig föda: insekter, säd, bär, as, avfall och små däggdjur.Tar gärna ägg och fågelungar.
Flyger med långsamma, lite tunga vingslag, ganska lojt och utan snärt.


Eng: Hooded crow Ty: Nebelkrähe Fr: Corneille mantelée Da: Gråkrage No: Gråkråke Fi: Varis

Litteratur: Lars Jonssons Fåglar i Europa, Wahlström &
Widstrand. Carl-Fredrik Lundevall: Våra fåglar, Norstedts förlag. Lars Svensson & Peter J. Grant: Fågelguiden, Albert Bonniers Förlag. Nya Fågelboken, Reader Digest (antikvarisk).


 
Fågelmålningar
Fågelskisser
Texter
Facebook


08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil |
M@IL