INGEMAR NYSTRÖM
Bildkonstnär
Artist

SKISSER
SKETCHES
Get, tupp och sugga/Goat, rooster and sow
Tuschpenna/Felt pen |
Skisser MENY

Under åren så har Torekällbergets Frilufts museum varit
en naturlig plats för studier av djur man annars inte ser
i en urban miljö. Här ett collage ifrån 20 års oregelbundet
men återkommande skissande.


08 550 164 10  
| M@IL