INGEMAR NYSTRÖM
Bildkonstnär
Artist

SKISSER
SKETCHES
Gås/Goose | Skisser MENY
Tuschpenna och pensel/
Felt pen and brush

Under åren så har Torekällbergets Frilufts museum
varit en naturlig plats för studier av djur man annars
inte ser i en urban miljö. Här ett collage ifrån 20 års
oregelbundet men återkommande skissande.

 

  070 994 15 38
| M@IL