HOME
BILDKONST
ART
ILLUSTRATION
ILLUSTRATION
FOTOGRAFI
PHOTOGRAPHY
OM MIG
ABOUT ME

INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör och bildkonstnär

FAKTA OM FÅGLAR:
KRÅKFÅGLAR


Skata
Pica Pica

KLICKA FÖR FÅGELMÅLNINGAR!

 

Längd 44-51 cm, varav stjärten 20-30. Svart huvud, rygg och bröst. Vit på skuldror, sidorna och buken. Stjärten kilformig, grön-och purpurglänsande.
Läte:Hest "skrattande" karakteristiskt läte.
Allmän i hela landet och norden, vanlig i odlad bygd.
Sällskaplig och skatparet är troget livet ut. Bygger bo av kvistar med öppning ifrån sidan. Boet byggs i träd, telefonstolpar eller lägre buskar. I träd upp till 25 meter höga. Äggen läggs i mitten av apr-maj och ungarna lämnar boet efter 20-30 dygn. En årlig kull. Stannfågel.
Allsidig föda: insekter, säd, bär, as, avfall och små däggdjur. Tar fågelägg och ungar.
Larmar outtröttligt för katter. Har en kavat och knyckig gång, ofta med höjd stjärt, som varieras med jämfota hopp.


Eng: Magpie Ty: Elster Fr: Pie bavarde Da: Husskade No: Skjære Fi: Harakka

Litteratur: Lars Jonssons Fåglar i Europa, Wahlström &
Widstrand. Carl-Fredrik Lundevall: Våra fåglar, Norstedts förlag.
Lars Svensson & Peter J. Grant: Fågelguiden, Albert Bonniers Förlag. Nya Fågelboken, Reader Digest (antikvarisk).

 
Fågelmålningar
Fågelskisser
Texter
Facebook
 

08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil | M@IL