HOME
BILDKONSTNÄR
ARTIST
ILLUSTRATÖR
ILLUSTRATOR
FOTOGRAFI
PHOTOGRAPHY
OM MIG
ABOUT ME

MORE
BIRDS

<<<
INGEMAR NYSTRÖM
Bildkonstnär
Artist
Künstler

FÅGLAR BIRDS
VÖGEL


Koltrast
Vinterfrukt/
Winter fruit/Winter Obst | Akvarell/Watercolor/Aquarell
28,6,4
x 38,6 cm | Pris ramad 5 000 kr | Fåglar MENY


Konstreproduktioner/Prints av Vinterfrukt: A3 300 kr | Originalsignerade
Matte Paper 220 gram
| Porto/packning tillkommer med 100 kr

Koltrast/Blackbird/Amsel | Turdus merula | FAKTA OM KOLTRAST
MORE
BIRDS

>>>

08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil
|
M@IL